Ghid practic de distracție pentru copii și părinți în București

Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav. În ce condiții pot beneficia părinții de acest drept

0
Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav. În ce condiții pot beneficia părinții de acest drept
De câteva luni încoace, concediul medical de îngrijire copil bolnav a fost prelungit de la vârsta de 7 ani până la vârsta de 16 ani.

Concediile medicale sunt eliberate de către medicii care au autorizaţie de liberă practică valabilă şi care au încheiat convenţie privind eliberarea certificatelor de concediu medical, prin reprezentantul lor legal, cu o singură Casa de Asigurări de Sănătate, respectiv cea în a cărei raza administrativ-teritoriala îşi are sediul unitatea sanitară, sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.

Concediul medical pentru îngrijirea copilului bolnav se acordă conform O.U.G. Nr.158/2005 şi reprezintă un drept de asigurări sociale bazat pe principiul contributivităţii.

 Concret, asiguraţii au dreptul la concediu medical şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani. Indemnizaţia se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.


Cine beneficiază de indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav?

De această indemnizație poate beneficia, opțional, unul dintre părinţi, dacă persoana în cauză îndeplineşte condiţiile de stagiu de cotizare.

Atenţie! De această indemnizaţia poate beneficia, în situaţia în care îndeplineşte condiţiile cerute de legiuitor, şi asigurării care au adoptat, au fost numiţi tutori sau cărora  le-au fost încredinţaţi copiii în vederea adopţiei sau cărora le-au fost daţi în plasament.

Potrivit legii, indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afecţiuni intercuprecte până la împlinirea vârstei de 18 ani se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie şi a certificatului pentru persoanele cu handicap, emis conform legii.


Cât poate dura concediul pentru îngrijirea copilului bolnav?

Conform legii, durata de acordare a indemnizaţiei este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil. Excepţie fac situaţiile în care copilul a fost diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat, este supus unor intervenţii chirurgicale. În aceste situaţii, durata concediului medical va fi stabilit de medicul curant.

După ce sunt depăşite 90 de zile, durata concediului medical va fi stabilită de medicul specialist, cu aprobare din partea medicului expert al asigurărilor sociale.


Cât este cuantumul indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav?

Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav este de 85% din baza de calcul stabilită conform legii.

Important! Salariații aflaţi în concediul de îngrijire a copilului bolnav nu vor fi concediați, aşa cum este prevăzut în lege.


Protecţia la concediere se aplică şi în cazul:

- salariatelor aflate în risc maternal,

- salariaţilor aflaţi în concediu paternal,

- salariatelor aflate în concediu de maternitate şi concediu pentru creşterea copilului

Foto: Freepik


Spune-ţi opinia

Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
Inapoi sus